Lillestrøm Torv

Lillestrøm Torv Awards 2020

The Mission: Skape en spektakulær hyllest av Lillestrøm Torv sine ansatte på en kostnadseffektiv måte.

The Execution: Arrangementet ble lagt til et ubenyttet lokale i selve senteret, noe som ga muligheter for innsparing i en rekke ledd. MASSIV var totalleverandør til eventet og leverte alt fra dekor og teknikk til konferansier og underholdning.

The Result: Lillestrøm Torv Awards ble et vellykket arrangement på «hjemmebane» som var kostnadseffektivt samtidig som det ga en verdig ramme for et viktig internarrangement.

MASSIV
  • SHARE